Nepřehlédněte

Vážení rodiče,
vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám jsme se rozhodli přeložit termín sběrového týdne z tohoto (od 4. 2. 2019) na týden od 18. do 23. 2. 2019. Pokusíme se Vám i v tomto přesunutém termínu zajistit možnost odevzdání starého papíru jak ve středu odpoledne (pravděpodobně od 14.00 do 16.00 hodin), tak v sobotu dopoledne (nejspíš od 9.00 do 12.00 hodin). Pokud by došlo oproti předpokladu ke změně času, budeme Vás ještě informovat. Jinak uvedené časy platí.
 
V poslední době se (nejen na naší škole) vyskytly ve větší míře opět vši. Prosíme proto o zvýšenou pozornost a kontrolu vlasů Vašich dětí (zejména z 1. stupně, starší žáci už nejspíš kontrolu zvládnou sami). Zároveň prosíme v případě výskytu těchto parazitů u Vašeho dítěte o včasnou informaci škole. Není se zač stydět - vši si děti přes veškerou prevenci mohou "ulovit" kdekoli v kolektivu, ba dokonce i v prostředcích hromadné dopravy. Boj proti vším může být o něco úspěšnější jen v případě, že prevenci a jejich likvidaci nebude podceňovat nikdo z nás.
 
V obou případech děkuji za pochopení.
Mgr. Jaroslav Feřtek, ředitel školy