Jídelna


Kalendář akcí


Platby

Vážení rodiče,
upozorňujeme Vás, že od 1. 9. 2016 je platba obědů možná jen bezhotovostním stykem.
Z tohoto důvodu prosíme, abyste si již nyní nastavili takto platby.

Číslo účtu : 18339141/0100 u Komerční banky
Variabilní symbol : variabilní číslo Vám sdělí vedoucí školní jídelny

Zároveň je nutno nahlásit i číslo účtu, z kterého budete posílat platbu.
Upozorňujeme, že případné přeplatky budeme vracet vždy k 30. 6.

Školní jídelna je spravována Základní školou a Mateřskou školou Kladno (7.ZŠ), Vodárenská 2115


Zodpovědné osoby

Iveta Ladenbergerová

vedoucí a pokladní ŠJ

Milena Šímová

vedoucí kuchařka


Kontakt

312 547 385

pevná linka

722 407 042

mobilní telefon