Aktuální informace

 • 1

  Zahradní slavnost


 • 2

  Termíny předškoliček

Předškoličky pro budoucí prvňáčky se budou konat ve dnech 30. 5., 5. 6. a 12. 6. vždy od 15.00 do 15.45 hodin. Sraz zájemců před hlavním vchodem do školní budovy (tam budou také děti po skončení akce předány zpět rodičům). S sebou si děti přinesou přezůvky, na první schůzku sportovní oblečení a obuv (chystáme sportovní aktivity v tělocvičně).


 • 3

  Informace pro rodiče budoucích prvňáčků


 • 4

  Objednávky obědů ve školní jídelně


 • 5

  Poděkování za podporu dobré věci


 • 6

  Informace o platbách

Číslo účtu školy: 18232141/0100
Požadované platby posílejte prosím dle pokynu TU, info na www či třídních schůzkách. Bezhotovostní platba je určena pro platbu daru rodičů, družiny, školy v přírodě, lyž. výcviku, plavání a  kroužků (pouze) keramiky a flétny. Platby vždy řádně označte daným VS, jménem žáka, třídou a specifikací platby. Posílejte pouze přesné částky. Ostatní platby (za učebnice, akce, např. kino, divadlo, exkurze, mléko ap.) vybírají TU hotově. Obědy na tento účet neposílejte!!!