Aktuální informace

 • 1

  Požadavky na sešity


 • 2

  Informace pro rodiče budoucích prvňáčků


 • 3

  Objednávky obědů ve školní jídelně


 • 4

  Poděkování za podporu dobré věci


 • 5

  Informace o platbách

Číslo účtu školy: 18232141/0100
Požadované platby posílejte prosím dle pokynu TU, info na www či třídních schůzkách. Bezhotovostní platba je určena pro platbu daru rodičů, družiny, školy v přírodě, lyž. výcviku, plavání a  kroužků (pouze) keramiky a flétny. Platby vždy řádně označte daným VS, jménem žáka, třídou a specifikací platby. Posílejte pouze přesné částky. Ostatní platby (za učebnice, akce, např. kino, divadlo, exkurze, mléko ap.) vybírají TU hotově. Obědy na tento účet neposílejte!!!