Aktuální informace

 • 1

  Ceník školního automatu Happysnack

 • 2

  Konzultační hodiny

 • Výchovný poradce pro 1. stupeň + SVP Mgr. A. Hlavová úterý 14.00 - 15.30
 • Kariérový poradce + výchovný poradce pro 2. stupeň Mgr. H. Nerpasová úterý 14.00 - 15.30 (popřípadě podle dohody)
 • 3

  Informace pro rodiče o platbách ve školním roce 2019/2020

 • 4

  Lyžařský výcvikový kurz

 • 5

  Přijímací řízení na střední školy

 • 6

  Objednávky obědů ve školní jídelně

 • 7

  Poděkování za podporu dobré věci

 • 8

  Informace o platbách

Číslo účtu školy: 18232141/0100
Požadované platby posílejte prosím dle pokynu TU, info na www či třídních schůzkách. Bezhotovostní platba je určena pro platbu daru rodičů, družiny, školy v přírodě, lyž. výcviku, plavání a  kroužků (pouze) keramiky a flétny. Platby vždy řádně označte daným VS, jménem žáka, třídou a specifikací platby. Posílejte pouze přesné částky. Ostatní platby (za učebnice, akce, např. kino, divadlo, exkurze, mléko ap.) vybírají TU hotově. Obědy na tento účet neposílejte!!!