Aktuální informace


 • 1

  Výsledky zápisu do 1. ročníku

Výsledky zápisu do 1. ročníku budou zveřejněny na dveřích školy a webových stránkách po Velikonocích na základě pokynů zřizovatele. Děkujeme za pochopení. 

 • 2

  Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku se bude konat v pátek 12. 4. 2019 od 14.00 hod. do 18. 00 hod., v sobotu 13. 4. 2019 od 9.00 hod. do 12.00 hod.

S sebou je nutné přinést:

- občané ČR: platný občanský průkaz (zákonní zástupci), rodný list dítěte
- cizí státní příslušníci: průkaz totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz, pas), rodný list dítěte, potvrzení o přidělení rodného čísla dítěte v ČR, povolení k pobytu a doklad dítěte (pas, ...)
- v případě žádosti o odklad povinné školní docházky: doporučení poradenského pracoviště (PPP, SPC) a doporučení lékaře


 • 3

  Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků (přijatí žáci)

Schůzka se bude konat 14. 5. 2019 od 16.30 hod. - současně bude probíhat zápis do školní družiny žáků budoucího 1. ročníku.


 • 4

  Akce pro předškoláky - předškoličky

30. 5. 2019 (čtvrtek), 5. 6. 2019, 12. 6. 2019 (středy) - vždy od 15.00 do 15.45 hod. Více informací na schůzce 14. 5. 2019


 • 5

  Ředitelské volno ve dnech 17. 4. 2019, 6. - 7. 5. 2019

V těchto termínech nebudou nabízeny ani služby školní družiny a nebude zajištěno stravování dětí ve školní jídelně.


 • 6

  Objednávky obědů ve školní jídelně


 • 7

  Dny otevřených dveří na SŠ a SOU 2018 / 2019


 • 8

  Termíny jednotných přijímacích zkoušek ve školním roce 2018 / 2019


 • 9

  Poděkování za podporu dobré věci


 • 10

  Informace o platbách

Číslo účtu školy: 18232141/0100
Požadované platby posílejte prosím dle pokynu TU, info na www či třídních schůzkách. Bezhotovostní platba je určena pro platbu daru rodičů, družiny, školy v přírodě, lyž. výcviku, plavání a  kroužků (pouze) keramiky a flétny. Platby vždy řádně označte daným VS, jménem žáka, třídou a specifikací platby. Posílejte pouze přesné částky. Ostatní platby (za učebnice, akce, např. kino, divadlo, exkurze, mléko ap.) vybírají TU hotově. Obědy na tento účet neposílejte!!!

 • 11

  ROCKI RACE