Aktuální informace

 • 1
  Lyžařský výcvikový kurz

4. ročník

5. ročník

 • 2
  Den otevřených dveří
 • Sobota 22. 2. 2020
 • Čtvrtek 19. 3. 2020
 • 3
  Termín zápisu do 1. ročníku

Pátek 24. 4. 2020 od 14.00 do 18.00 hodin a sobota 25. 4. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin.

 • 4
  Třídní schůzky a informační odpoledne

Třídní schůzky a informační odpoledne ve 3. čtvrtletí proběhnou ve čtvrtek 16. 4. 2020 od 17.00 do 19.00 hodin.

 • 5
  Ceník školního automatu Happysnack
 • 6
  Konzultační hodiny
 • Výchovný poradce pro 1. stupeň + SVP Mgr. A. Hlavová úterý 14.00 - 15.30
 • Kariérový poradce + výchovný poradce pro 2. stupeň Mgr. H. Nerpasová úterý 14.00 - 15.30 (popřípadě podle dohody)
 • 7
  Informace pro rodiče o platbách ve školním roce 2019/2020
 • 8
  Přijímací řízení na střední školy
 • 9
  Objednávky obědů ve školní jídelně
 • 10
  Objednávky obědů ve školní jídelně
 • 11
  Informace o platbách

Číslo účtu školy: 18232141/0100
Požadované platby posílejte prosím dle pokynu TU, info na www či třídních schůzkách. Bezhotovostní platba je určena pro platbu daru rodičů, družiny, školy v přírodě, lyž. výcviku, plavání a  kroužků (pouze) keramiky a flétny. Platby vždy řádně označte daným VS, jménem žáka, třídou a specifikací platby. Posílejte pouze přesné částky. Ostatní platby (za učebnice, akce, např. kino, divadlo, exkurze, mléko ap.) vybírají TU hotově. Obědy na tento účet neposílejte!!!