Aktuální informace

Počínaje dnem 11. 3. 2020 je rovněž základní škola až do odvolání uzavřena. Žáci nemohou být vpuštěni do jejích prostor. Mimo provoz je i školní družina. Pro další informace sledujte, prosím, své uživatelské účty ve školním informačním systému Škola OnLine. Děkujeme za pochopení.

 • 1
  Mimořádná nabídka pro žáky budoucího 8. a 9. ročníku

Vyplněnou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději do 31. 5. 2020 buďto podepsanou a naskenovanou na e-mail reditel8zs@seznam.cz nebo originál poštou tak, aby přihláška byla doručena do uvedeného termínu, případně osobně do vrátnice školy.

 • 2
  Kroužek vědeckých pokusů

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021 budou zveřejněny podle pokynů zřizovatele (pravděpodobně 5. 5. 2020) na webových stránkách školy a hlavním vstupu do školní budovy.

 • 3
  Třídní schůzky a informační odpoledne

Třídní schůzky a informační odpoledne ve 3. čtvrtletí proběhnou ve čtvrtek 16. 4. 2020 od 17.00 do 19.00 hodin.

 • 4
  Ceník školního automatu Happysnack
 • 5
  Konzultační hodiny
 • Výchovný poradce pro 1. stupeň + SVP Mgr. A. Hlavová úterý 14.00 - 15.30
 • Kariérový poradce + výchovný poradce pro 2. stupeň Mgr. H. Nerpasová úterý 14.00 - 15.30 (popřípadě podle dohody)
 • 6
  Informace pro rodiče o platbách ve školním roce 2019/2020
 • 7
  Objednávky obědů ve školní jídelně
 • 8
  Poděkování za dobrou věc
 • 9
  Informace o platbách

Číslo účtu školy: 18232141/0100
Požadované platby posílejte prosím dle pokynu TU, info na www či třídních schůzkách. Bezhotovostní platba je určena pro platbu daru rodičů, družiny, školy v přírodě, lyž. výcviku, plavání a  kroužků (pouze) keramiky a flétny. Platby vždy řádně označte daným VS, jménem žáka, třídou a specifikací platby. Posílejte pouze přesné částky. Ostatní platby (za učebnice, akce, např. kino, divadlo, exkurze, mléko ap.) vybírají TU hotově. Obědy na tento účet neposílejte!!!