Důležitá opatření COVID-19

Navigace: Mateřská škola / Akce MŠDoporučení pro zákonné zástupce od 25.5.2020

Při cestě do mateřské školy a ze školy se doporučuje dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Dodržení odstupů 2 m.
 • V žádném případě by nemělo docházet ke shromažďování osob před školkou
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu, děti do 7 let nemusí
 • Doprovázející osoba se v budově mateřské školy pohybuje vždy v roušce
 • Děti nemají povinnost nosit roušku, stejně tak ped. personál MŠ
 • V šatně se zdržujte jen po dobu nezbytně nutnou, pokud je to možné, doveďte dítě rovnou do jeho třídy v čase, kdy je tam již jeho p. učitelka, aby se co nejvíc zabránilo míchání skupin dětí
 • Učitelka převezme vaše dítě, a to si neprodleně umyje ruce mýdlem v umývárně, kam rodiče nevstupují
 • Je zakázáno nosit do školky hračky z domova
 • Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě vykazující příznaky jakéhokoliv onemocnění a také žádat potvrzení od lékaře při jakémkoli podezření na onemocnění covid - 19 u dítěte
 • Nošení roušek u pedagogů je na jejich dobrovolnosti a zvážení situace. Bylo jim doporučeno používat roušky při kontaktu s doprovázející (vyzvedávající) osobou a při přímém kontaktu s dítětem (např. při dopomoci při sebeobsluze). Povinně si pedagog nasadí roušku v případě podezření na výskyt infekce COVID – 19.
 • Provoz MŠ 6.30 – 16.00 hodin denně.
 • Nadále platí omlouvání dětí podle školního řádu
 • Zvažte dobře, zda vy, nebo členové vaší rodiny nepatříte do tzv. rizikové skupiny, kde není vhodné, aby vaše dítě navštěvovalo MŠ
 • Stravování bude probíhat běžným způsobem za zvýšených hygienických opatření

  Rodiče – zákonní zástupci podepíší v první den docházky svého dítěte čestné prohlášení .

Mateřská škola zajistí:

 • Provoz MŠ ve stanovené době se zvýšenými hygienickými opatřeními – viz. manuál MŠMT
 • Zvýšený dohled zejména při hygieně dětí, umývání, desinfekce prostředí, atd.
 • Každé dítě si neprodleně při vstupu do třídy umyje ruce
 • Časté větrání
 • Aktivity organizovat tak, aby byly co nejvíce v areálu MŠ
 • Pravidelné úklidové a desinfekční práce v celé MŠ, desinfekce povrchů které používá větší množství lidí (kliky, madla, atd.) několikrát denně
 • Poučení všech zaměstnanců MŠ, včetně zajištění úklidových a ochranných prostředků

Podmínky provozu MŠ se mohou měnit v souvislosti se změnou epidemiologické situace, popřípadě na základě doporučení, nebo nařízení vlády.

Veškeré kroužky jsou na doporučení vlády  ZRUŠENY
Přeplatky budou vyúčtovány do konce školního roku.

Ke stažení