Život ve třídách

Školní družina – červen 2021

Celý školní rok jsme měli ve ŠD téma: “Zdravý životní styl aneb Jak vyzrát na nebezpečné nástrahy dnešního světa.” A proto jsme si poslední měsíc červen užili venku na čerstvém vzduchu a v pohybu. Pro žáky bylo připraveno hned několik zajímavých akcí s lákavými názvy: “Veselé rejdění aneb Den dětí v pohybu” – žáci si...

Školní družina – duben 2021

V měsíci dubnu se částečně podařilo vrátit děti do školních lavic v rotačním režimu. Počasí bylo opravdu aprílové, přesto jsme byli na procházkách v lese a v Sítenském údolí na prolézačkách. Jako každý rok děti v areálu školy oživily hřiště barevnými křidami. Děti kreslily podle své fantazie, častými motivy byly jarní obrázky, ale také čarodějnice....

Školní družina – únor 2021

Začátek měsíce února byl pořádně mrazivý a nebývale bohatý na sněhovou nadílku. Toho všichni žáci našich družin, kteří směli chodit do školy (tedy žáci prvního a druhého ročníku), náležitě využili. Stavěli se sněhuláci, sněhová iglů, v neustálé permanenci byly lopaty a další pomůcky pro sjíždění kopců. I naši školní zajíci si sníh náležitě užívali. Stejně...

Školní družina – leden 2021

„Paní Zima v plné síle”  Leden byl pro žáky školní družiny zajímavější. Konečně napadl vytoužený sníh, který s sebou přinesl řadu nových možností. Mohli jsme trávit hodně času venku, stavět sněhuláky, koulovat se, ale i pozorovat stopy ve sněhu a zimní přírodu vůbec. Nejoblíbenější činností byla jednoznačně jízda na lžicích, ať už v areálu školy, nebo...

Školní družina – prosinec 2020

I přes všechna hygienická opatření a nařízení jsme si měsíc prosinec ve školní družině užívali, jak jen to šlo. Veškerá činnost se nesla ve všech odděleních v duchu nejkrásnějších svátků v roce – Vánoc. V závěru kalendářního roku 2020 se nám do školy aspoň na pár dní vrátili i  žáci ze 3. a 4. tříd....

Školní družina – říjen 2020

Měsíc říjen pro nás díky opatřením a nařízením vlády skončil poněkud předčasně, přesto byl bohatý na zážitky. S dětmi jsme chodili na vycházky do přírody, kde stavěly domečky nebo si hrály na prolézačkách. Také jsme si povídali o tom, které stromy známe, jestli známe některá lesní zvířátka a také čím jsou typické podzimní měsíce. Vydali jsme...

Školní družina – září 2020

I školní družinu ovlivňuje řada doporučení a nových pravidel vyhlášených pro zajištění lepší ochrany před nákazou Covidem-19. Tato se týkají zejména zvýšení hygienických standardů ve škole a v jídelně, omezením pohybu ve společných prostorách a snahou trávit co nejvíce času při hrách na čerstvém vzduchu. Držíme se zkrátka dobře známé triády “ruce, roušky, rozestupy“…však to...

Školní družina – listopad 2020

I v listopadu byl provoz školní družiny opět narušen karanténou z důvodu covidové pandemie a následným uzavřením škol. Nicméně v půlce listopadu byly školy opět otevřeny pro prvňáčky a druháky a tudíž začala fungovat i školní družina. V odděleních ŠD se začalo opět tvořit, hodně se chodilo ven na školní hřiště a na vycházky. V...

Školní družina – únor 2020

Poslední zimní a zároveň nejkratší měsíc v roce je za námi.  Na rozdíl od minulého roku, kdy jsme si s dětmi užívali sněhové radovánky, jsme se letos sněhu bohužel nedočkali.I přes to jsme si ale užili spoustu zábavy.  Dětičky chodily na vycházky do přírody a na dětská hřiště, a také navštívily ‘Švestkovic zahradnictví’, kde poznávaly...

Školní družina – leden 2020

V měsíci lednu 2020 se opět v našich družinách čile pracovalo. Děti vyráběly, kreslily a tvořily. Počasí nám přálo, tak jsme si užívali i pěkného počasí na dětském hřišti na prolézačkách. Samozřejmě nechyběla ani vycházka v lese. Děti si , ve čtvrtém oddělení, vyrobily sněhuláky. Když už nemohly stavět ty pravé ze sněhu, vyrobily si je z ponožek. Vesele...